Formænd gennem tiden

Bornholms Fugleskydningsselskab har, gennem mere end l35 år, bestået af en lang række guttermænd, som har hygget sig og moret sig sammen, og alle har på en eller anden måde været med til at skabe det sammenhold og det kammeratskab, som er grundstammen for hele vort virke. Vi vil i det følgende beskæftige os lidt med nogle af disse skydebrødre.

Ikke fordi de har gjort mere for Bornholms Fugleskydningsselskab end så mange andre, men ganske simpelt fordi de enten er blevet valgt til bestyrelsesposter, formænd, fuglekonger eller på anden måde har slået deres navne fast i vores historie. Bornholms Fugleskydningsselskabs første love, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling den 2. april 1876, er underskrevet: Bekke, formand. Et større efterforskningsarbejde blev sat i gang for at finde frem til, hvor denne mand kom fra -og kun ved et tilfælde fandt vi frem til en ældre Gudhjembo, der havde kendt ham. Bekke hed egentlig Laurits Sørensen og stammede fra landbyen Bække i Sønderjylland. Han kom til Bornholm som lærer ved Østerlars vestre Skole omkring 1870. At han var meget interesseret i skydning viser bl. a., at han i 1893, efter en tid i 3. Skyttekreds, startede 9. Kreds i Gudhjem.

Første gang vi finder bestyrelsens navne er i 1910:

Gårdejer Ancker Skov, Maegaard, Rø
Smedemester Hansen, Rø
Gårdejer Westh, Aahalsegaard, Rutsker
Gårdejer Ole Jensen, Lærkegaard, Olsker
Savskærer Gelius Lind, Allinge
Manufakturhandler Chr. Olsen, Allinge

De fleste af disse gode skydebrødre finder vi igen efter selskabets dvale år og genstart i 1927

Her er der mere hold i vore oplysninger, idet selskabet nu kom ind i de faste rammer, vi arbejder under i dag.
Formandslisten siden den tid ser således ud:

1927 – 1929 Sandemand Poul Anker Schou, Rø
1929 – Kaptajn C. E. Koefoed, Sandvig
Engang sidst i 30-erne afløste ingeniør Edvin Andersen, Sandvig, C. E. Koefoed, og ingeniør Andersen står som formand gennem samtlige krigsår. Det er da også ham, som igen er med til at sætte fart i Bornholms Fugleskydningsselskab.
1949 – 1959 Ingeniør Edvin Andersen
1959 – 1962 Overbetjent E. A. Larsen
1962 – 1967 Bogtrykker Axel Gornitzka
1967 – 1970 Forvaltningsinspektør Jørgen Marcussen
1970 – 1982 Skorstensfejermester Ove Flemming Jensen, Klemensker
1982 – 1986 Fhv. korpsmester Villy M. Pedersen, Muleby
1986 – 1987 C.F. mester Jørgen Andersen, Tejn
1987 – 1989 C.F. mester Egon Haldrup, Rønne
1989 – 2005 Bestyrer Bent Ole Andersen, Allinge
2005 – 2022 Pensionatsejer Finn Kaas, Sandkaas
2023 – Produkt specialist Ulrik Andersen


Formand Ulrik Andersen