Bornholms Tidende 1876 side 07

I en meget lille annonce den 2. juni 1876 indbyder Bornholms Fugleskydningsselskab -stiftet ved Rø Kilde den 2. april samme år -til den første skydning ved Rø Kilde den 8. juni 1876. Det var ingen sensation at fugleskydningsselskabet blev stiftet – for det er ikke muligt at finde nogen omtale af selve stiftelsen eller indbydelse til stiftende generalforsamling. Det må altså kort og godt være nogle gæve bornholmere, som har fundet på, at nu skulle der altså laves fugleskydning i Rø. Tak til dem. Rø Kilde er et lille, ret vanskelig tilgængeligt kildevæld for foden af Helligdomsklippen neden for Helligdomsgaard, og det er derfor naturligt at tro, at selve skydningen er foregået ved gården og ud over havet. I de år var Helligdomsgaard i familien J. H. Schou’s eje. Først J. H. Schou, som købte den på auktion i 1830, og senere hans enke, som i 1882 solgte den til sønnen Otto Pignus Schou, som igen i 1891 solgte gården til konditor Johan J. V. Østerbye, Rønne, som indrettede gården til hotel. Det daværende hotel byggede han i 1896, og i 1906 solgte han hotellet til den tyske købmand Henrik Colster. Tingene hænger sammen. I 1899 er man holdt op med at tale om fugleskydning ved Rø Kilde. Nu omtales fugleskydningen afholdt ved Hotel Helligdommen, og da den tyske købmand i 1906 overtager hotellet, finder vi netop det år en annonce i de bornholmske dagblade:

Der er altså sket et eller andet ved dette ejerskifte, som ikke har behaget de gæve skydebrødre i Bornholms Fugleskydningsselskab. De holdt i hvert fald helt op med at skyde i Rø.

Vi, der i dag er skydebrødre, kan levende forestille os, hvordan vore forgængere har haft det hvert år i begyndelsen af juni måned. Ingen fugleskydning. Det måtte være svært at bære, og der har ganske givet været store bestræbelser for at få sat gang i skydningen igen. Endelig i 1909 lykkedes det at finde det rette sted.

Bornholms avis 1909 side 09I en annonce den 4. juni bekendtgøres det glade budskab: Fugleskydning den 5. juni ved Hammershus. Nu var der fast grund under fødderne igen, og det sted, man fandt i 1909, er blevet den faste skydeplads for Bornholms Fugleskydningsselskab helt frem til i dag. Men så kom den første verdenskrig, og den satte en stopper for leg med skydevåben. Og krigen var skyld i, at der gik en lang række år, hvor lysten til og muligheden for at arrangere fugleskydning ikke var til stede. Et hæderkronet fugleskydningsselskab kan nok gå i dvale -men afgå ved døden kan det nu ikke, og derfor fik en del af den gamle stab fra før krigen sammen med nye interesserede genoplivet traditionerne i 1927. Igen skulle en krig sætte en stopper for festlig omgang med krudt og kugler. I 1939 kom anden verdenskrig, og atter gik selskabet i dvale. Men i 1948 gik skydebrødrene igen i gang. Første gang var det en fugleskydning til fordel for frihedskampens mindefond, og i 1949 blev skydningen igen organiseret i det gamle selskab, hvis gamle love blev genoptrykt og ved få ændringer gjort gældende. Ikke et eneste år siden er fugleskydningen blevet aflyst, og intet tyder på, at det vil komme til at ske.