Selskabets fuglekonger

Den første, vi kender, er mejeribestyrer Jensen, Broholm, Østermarie, der i 1899 blev fuglekonge på mejeribestyrer Kofoeds skud. Samme år var der en gæv skydebroder, Hansinius Kofoed, der pillede højre klo, venstre halefjer og ringen ned.

I 1909 blev bygmester Chr. Holm, Allinge, fuglekonge ved Schou, Maegaard’s skud. Samme skytte – og måske allerede formand på dette tidspunkt – tog sig af venstre vinge, halsjernet og venstre halefjer. Det var ved den allerførste skydning ved Hammershus, denne begivenhed fandt sted.

Det kostede en del penge at blive fuglekonge på den tid, idet der jo var tradition for, at kongen gav punch til samtlige festdeltagere på skydeaftenen. Derfor valgte man en borger ud, som man vidste ikke ville opleve ruin ved at skulle spendere, og flere gange var det ikke fuglekonger, men fugledronninger, som på den måde blev kåret.

Listen efter første verdenskrig er heller ikke komplet, men på vores gamle skærf sidder i dag fine sølvplader med følgende navne:

1927    Else Bidstrup, Strandhotellet, Sandvig
1928    Johan Phillipsen, slagtermester, Sandvig
1929    M. Bloch, borgmester, Allinge
1930    E. M. Bech, købmand, Allinge
1931    Math. Schou, hotelejer, Hammershus
1934    Andreas Mikkelsen, mekaniker, Allinge
1935    Inger Madsen, Allinge Apotek
1936    Edvin Andersen, ingeniør, Sandvig
1937    Mimi Holm, Holmegaard en, Sandvig
1949    Gudmund Bloch, teglværksforpagter, Allinge

Fuglekonger ved eget skud:

2024    Kim Christiansen, Allinge
2023    Klaus Juhl, Sandkås
2022    Montør Mogens Schou, Rø
2021    El Installatør Karsten Thiesen, Allinge
2019    El Installatør Karsten Thiesen, Allinge
2018    Fhv. Vandrerhjemsejer Mogens “Mogsi” Andersen, Allinge
2017    Journalist Hardy Jensen, Allinge
2016    Lærer Lars Christiansen, Allinge
2015    Fiskehandler Carsten Grønning, Allinge
2014    Vandrerhjemsejer Mogens Andersen (Mogsi), Rønne
2013    Bankdirektør Carsten Holm Nielsen, Rønne
2012    Transportleder Finn Kaas, Tejn
2011    Fhv. indkøbschef Niels Jørgen Nyboe, Allinge
2010    Transportchef Brian Jensen, Allinge
2009    Fhv. skovarbejder Tom Nielsen, Allinge
2008    Fysioterapeut Henning Møllehus, Allinge
2007    Fysioterapeut Henning Møllehus, Allinge
2006    Uddannelsesvejleder Claus Larsen, Sandvig
2005    Vandrerhjemsejer Mogens Andersen (Mogsi), Rønne
2004    Indkøbschef Niels Jørgen Nyboe, Allinge
2003    Ejendomsmægler Hans Henrik Reinewald, Olsker
2002    Fhv. købmand Bent Hansen, Allinge
2001    Fhv. rutebilschauffør Erik Lind, Balka
2000    Brugsuddeler Morten Poulsen, Nylars
1999    C.F. mester Jørgen Andersen, Tejn
1998    Blikkenslagermester Bent Mogensen, Tejn
1997    El installatør Karsten Thiesen, Allinge
1996    Snedkermester Christian Kofoed, Allinge
1995    Autoforhandler Niels Kofoed, Snogebæk
1994    Bogtrykker Hans Gornitzka, Allinge
1993    Bagermester Helge Madsen, Tejn
1992    Ejendomsmægler Hans Henrik Reinewald, Olsker
1991    Salgsbestyrer Knud Andersen, Allinge
1990    Brandinspektør Orla Truelsen, Allinge
1989    Elektriker Bjarke Roed, Sandvig
1988    Murermester Kim Christiansen, Allinge
1987    Pensionatsejer Ole Madsen, Sandvig
1986    Kassernefunktionær Bent Pedersen, Søborg
1985    Gartneriejer Børge Pedersen, Nyker
1984    Fuldmægtig Sven Clausen, Sandvig
1983    Købmand Bent Hansen, Allinge
1982    Kolonnechef J. H. Andersen, Allinge
1981    Skovarbejder Tom Nielsen, Allinge
1980    Salgsbestyrer Knud Andersen, Allinge
1979    Værkfører Erik Lind, Nexø
1978    Typograf Kjeld Kofoed Nielsen, Allinge
1977    Radiohandler Ove Pedersen, Allinge
1976    Murermester Harry Thiesen, Rutsker
1975    Korpsmester Poul Petersen, Tejn
1974    Skorstensfejermester Ove Jensen, Klemensker
1973    Smedemester Poul Andersen (Basse), Rønne
1972    Pensionatsejer Jørgen Marcussen, Sandvig
1971    Skorstensfejermester Ove Jensen, Klemensker
1970    Fotograf Bent Kjøller, Rønne
1969    Købmand Axel Mauritsen, Sandvig
1968    Dyrlæge Osvald Jørgensen, Olsker
1967    Forvaltningsinspektør Jørgen Marcussen, Allinge
1966    Vognmand Poul Sommer, Tejn
1965    Forvaltningsinspektør Jørgen Marcussen, Allinge
1964    Kæmner Verner Konradsen, Allinge
1963    Kæmner Kofoed Hansen, Klemensker
1962    Revisor Børge Carlsen, Rønne
1961    Malermester Harald Lind, Svaneke
1960    C.F. Mester Willy Petersen, Allinge
1959    Bestyrer Holger Holm Petersen, Rønne
1958    Civilingeniør Jørn Klindt – Jensen, Rønne
1957    Typograf Aksel Ekberg, Allinge
1956    Hotelejer Ejvind Arndal, Allinge
1955    Hotelejer Ejvind Arndal, Allinge
1954    Restauratør Eigil Strandberg, Hasle
1953    Mejeribestyrer Svend Carlsen, Allinge
1952    Mekaniker Otto Juul, Allinge
1951    Købmand Axel Mauritsen, Sandvig
1950    Maler Viggo Hansen, Sandvig